Pravilnik o kriterijima za vrednovanje i odabir programa javih potreba u športu ZŠKŽ-e

Na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 10.11. 2016. godine donijela Pravilnik o kriterijima za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu Zajednice športova karlovačke županije. Preuzmite ga ovdje