Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata iz Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2020. godinu

Odluku o raspisivanju i objavi Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata iz Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2020. godinu kao i prateće dokumente možete preuzeti ovdje:

1. Odluka o objavi J. poziva programi ZSKZ 2020-ja

2. Tekst Javnog poziva

3. Pravilnik – o kriterijima za dodjelu sredstava za 2020-1

4. Upute za prijavitelje

5.1. Zahtjev za sufinanciranje projekta iz PJP KŽ u 2020.

5.2. Obrazac o rezultatima Invalidskih udruga

5.3. Prijavni obrazac – Gradske sportske zajednice

5.4. Prijavni obrazac – Strukovni savezi

5.5. Prijavni obrazac – Školski sportski savez Karlovačke županije

6. Izjava o točnosti istinitosti podataka

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Zahtjev i obrasci br.1. Gradske za transfer i pravdanje sredstava

Zahtjev i obrasci br.2. Strukovni za transfer i pravdanje sredstava

Zahtjev i obrasci br.3. Klubovi KŽ – tripartitni ugovori (klubovi)

 

U trenutku prijave prijavitelji nisu dužni priložiti izvadak iz Registra sportskih djelatnosti.

Po završetku Javnog poziva ZŠKŽ će u suradnji s Upravnim odjelom za školstvo Karlovačke županije provjeriti jesu li prijavitelji upisani u Registar sportskih djelatnosti.

Prijaviteljima za koje se utvrdi da nisu upisani u Registar bit će dana mogućnost da izvrše upis u roku od 7 dana.

Prijavitelji koji ne budu ispunjavali uvjete upisa u Registar sportskih djelatnosti bit će isključeni iz postupka natječaja zbog neispunjavanja formalnih uvjeta.