Prijavitelji koji su zadovoljili provjeru formalnih uvjeta Poziva

Na temelju Zakona o sportu (NN broj: 85/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta natječaja, a u skladu s Javnim pozivom za sufinanciranje programa/projekata iz Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2020.g., Povjerenstvo objavljuje  Rezultate provjere formalnih uvjeta poziva.

Rezultate preuzmite ovdje:  Lista prijavitelja članica koji su zadovoljili formalne uvjete JP za 2020 (.pdf).