Edukacija

Zajednica športova Karlovačke županije u suradnji s Karlovačkom županijom po javnom pozivu za sufinanciranje programa/projekta javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2022. godinu, organizirali su dana 24.03.2022. godine edukaciju za Digitalno pravdanje sredstava (Som aplikacija). 

Praćenje edukacije organiziralo se u dvije grupe sa po 25 učesnika svih gradskih sportskih zajednica, strukovnih sportskih saveza i klubova Karlovačke županije, te 30 učesnika preko online sustava.

Edukaciju su proveli edukatori tvrtke Fortis Labos d.o.o. iz Zagreba.