Javni poziv za sufinanciranje programa/projekta javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2024. godinu

Raspisuje se i objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2024. godinu.

Prijave se podnose isključivo putem elektroničkog sustava za podnošenje prijava.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. 01. 2024.

Članice ZSKŽ prijavljuju se putem Javnog natječaja na sljedeću aplikaciju:

– Poveznica za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

TEHNIČKA PODRŠKA za korištenje elektroničkog sustava:

e-mail: podrska@som-system.com

tel. 091/618-8694 od 8.00 do 16.00 sati

Tehnička podrška dostupna je ISKLJUČIVO u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.