Godišnji

 Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciraje javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2024 godinu

Skraćeni zapisnik povjerenstva za provjeru formalnih uvijeta


 Rezultati Javnog poziva za 2022 godinu

Izvješće Povjerenstva za formalnu provjeru Javnog poziva za 2022. godinu

Financijsko izvješće za 2021.


Financijsko izvjesšće ZSKZ za 1-6mj 2021

Rezultati Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u sportu 2021.

Lista prijavitelja članica koji su zadovoljili formalne uvjete JP za 2021.


 Izvješće – 01.01.2020. – 31.12.2020. ZŠKŽ

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata iz Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2021. godinu (ZIP)


 Izvješće – 01.01.2019. – 31.12.2019. ZŠKŽ

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata iz Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2020. godinu  (ZIP)


Rezultati raspodjele sredstava krajnim korisnicima ZŠKŽ-e

IZVJEŠĆE ZŠKŽ: 01.01.2018. do 30.06.2018. g.

Lista prijavitelja članica koji su zadovoljili formalne uvjete Poziva za 2018.

Plan za 2018. za Skupštinu


Plan za 2017. novi od 20.12.2017.

Izvješće o radu ZŠKŽ za 2017. za Skupštinu

Realizacija financijskih sredstava iz Proračuna KŽ-e za potrebe sporta od 01.01. – 30.06.2017. godine

REGISTAR UGOVORA 2017

Odluka o objavi javnog poziva programi ZŠKŽ 2017

Pravilnik o kriterijima za vrednovanje i odabir programa javih potreba u športu ZŠKŽ-e

Skraćeni zapisnik sa 1. sjednice ZŠKŽ-a 21.06.2016.


Izvješće o radu ZŠKŽ za 2016. za Skupštinu

Realizacija financijskih sredstava iz proračuna KŽ za potrebe športa za 01.01-30.06.2016.

REGISTAR UGOVORA 2016

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava ZŠKŽ za 2016.

Realizacija financijskih sredstava iz proračuna KŽ za potrebe športa (2015.)