Godišnji

Rezultati Javnog poziva za 2022 godinu

Izvješće Povjerenstva za formalnu provjeru Javnog poziva za 2022. godinu

Financijsko izvješće za 2021.


Financijsko izvjesšće ZSKZ za 1-6mj 2021

Rezultati Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u sportu 2021.

Lista prijavitelja članica koji su zadovoljili formalne uvjete JP za 2021.


 Izvješće – 01.01.2020. – 31.12.2020. ZŠKŽ

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata iz Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2021. godinu (ZIP)


 Izvješće – 01.01.2019. – 31.12.2019. ZŠKŽ

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata iz Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2020. godinu  (ZIP)


Rezultati raspodjele sredstava krajnim korisnicima ZŠKŽ-e

IZVJEŠĆE ZŠKŽ: 01.01.2018. do 30.06.2018. g.

Lista prijavitelja članica koji su zadovoljili formalne uvjete Poziva za 2018.

Plan za 2018. za Skupštinu


Plan za 2017. novi od 20.12.2017.

Izvješće o radu ZŠKŽ za 2017. za Skupštinu

Realizacija financijskih sredstava iz Proračuna KŽ-e za potrebe sporta od 01.01. – 30.06.2017. godine

REGISTAR UGOVORA 2017

Odluka o objavi javnog poziva programi ZŠKŽ 2017

Pravilnik o kriterijima za vrednovanje i odabir programa javih potreba u športu ZŠKŽ-e

Skraćeni zapisnik sa 1. sjednice ZŠKŽ-a 21.06.2016.


Izvješće o radu ZŠKŽ za 2016. za Skupštinu

Realizacija financijskih sredstava iz proračuna KŽ za potrebe športa za 01.01-30.06.2016.

REGISTAR UGOVORA 2016

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava ZŠKŽ za 2016.

Realizacija financijskih sredstava iz proračuna KŽ za potrebe športa (2015.)