Lista prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja

Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta natječaja, temeljem Zakona o sportu i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a u sprijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja.

Dokument možete preuzeti ovdje: Lista prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja