Rezultati Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2020. godinu

Rezultate Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2020. godinu preuzmite ovdje.