ZAJEDNICA ŠPORTOVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Rakovac 1, 47000 Karlovac, Hrvatska

Tel: 047/636-765

E-mail: sskz@ka.t-com.hr

Zoran Vuičić, tajnik zajednice

e-mail: sskz@ka.t-com.hr
mob: 091 663 6765

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: dpo@zskz.hr

Želimir Feitl, predsjednik

e-mail: zelimir.feitl@gmail.com
mob: 091 451 2451